Liên hệ

Địa chỉ:
205 Mai Anh Đào, Ward 8, Da Lat City, Viet Nam
Điện thoại:
02633. 829. 816
Fax:
02633. 531. 001
Mobile:
0913.631.340
Thông tin khác:

BANK ACCOUNT

Bank name: Vietinbank Lam Dong
Account: VMV Asia Co.ltd
Code: 115.000.069.285

TAX CODE
5800.967.490

MEMBER

DANIEL RAYMOND CARSOL - Director
Mail: ceo@vmvasiawines.com
        danielvmvasia@gmail.com
Tel: 0908 074 548

Lê Quốc Bảo - Vice Director
Mail: baovmvasia@gmail.com
Tel : 0988 088 130
0913 631 340

Hoàng Thị Ngọc Thủy - Chief Accountant
Mail: thienlocthuy@gmail.com
Tel : 0927 192 386

Nguyễn Thị Bích Vân - Accountant
Mail: bichvan.nt91@gmail.com
Tel : 0169 890 8853

Nguyễn Thu Vân - Export/Import
Mail: exim_dept@vmvasiawines.com
        vanvmvasia@gmail.com
Tel : 0918 275 001

Lê Phan Hoàng Linh - Production
Mail: lcs_dept@vmvasiawines.com
Tel : 0938 213 312

Lý Ngọc Thụy Hồng Linh - Seller Đà Lạt
Mail: lylinhvmvasia@gmail.com
Tel : 0914 310 037

Nguyễn Tấn Đạt - Seller Sài Gòn
Mail: storage_sg@vmvasiawines.com
Tel : 0962 545 539

 

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.